خدمات نظافتی

chores-woman-cleaning-table-surfcase-with-disi1nfector

خدمات نظافتی و امورات منزل

– خدمات نظافت شامل:

نظافت خانه، نظافت ساختمان، نظافت راه پله و پارکینگ، نظافت شرکت، نظافت آپارتمان، نظافت راه پله و مشاعات.

– عوامل موثر بر هزینه نظافت منزل شامل:

متراژ خانه

آقا یا خانم بودن نظافتچی

میزان ساعت نظافت
وسایل نظافت

خدمات نظافت جانبی

رسیدگی به نظافت و استحمام سالمند و محیط منزل – تعویض لباس و رسیدگی بر وضع ظاهری سالمند – نظارت بر فشار خون یا قند خون سالمند

ما در ارائه خدمات و راه حل های حرفه ای در زمینه خدمات بازرگانی و مشاوره تخصص داریم.